Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitra...

MT dotyk

Úvodní slovo z "mého" Zdroje pro vás:

Uvolni se, hledej lásku ve svém srdci. Dopřej duši si hrát, zpívat, tancovat… „Žij naplno a nepřežívej.“ Pokud děláš, co Tě baví a naplňuje, jsi šťastný a jsi v rovnováze. Vše co hledáš, máš v sobě. Zastav se a vnímej hlas svého srdce, hlas své intuice, hlas své duše.  Najdi si cestu k sobě „mám se ráda, miluji se a přijímám se.“  Přijmi lásku a světlo do svého srdce.

                                                          

Jmenuji se Markéta, skrze SEBE a své dary,  asitstuji ostatním. Jsem "průvodce"  do tvého nitRA, vedu tě  skrze tvé strachy, aby jsi se navrátil do své plné síle tvořivosti . V lásce a v RAdosti. Vítéj milí tvůrce v  Nové ZeMě. Tvá cesta začíná uvnitř TEBE. Jsem láska zdrojové energie ve fraktálu bílý JELEN.   Je mi dovoleno, vám asistovat u vašich procesů. Jsem pracovník světla a lásky .  Jsem vedena s vámi pracovat bez dotyku, do hlubší úrovně vašeho vnímání, bytí.    Jsem vedena svými DARY pro nás.  V období, kdy jsem nasluchala sobě, přišlo poselství  jasnoslyšením:

"Již nebude existovat závislost na druhých, závislost na lásce. Ale tu lásku si každý" naleznete" v SOBĚ.  Žijete nyní ve své iluzi,   každý si projde SÁM svým procesem probuzení. Otevře své srdce pro SEBE , naplní světlem sebe, a pak ostatní,  TADY a TEĎ, žít v přítomnosti.,  budete tvořit  v lásce a v RAdosti." JSI LÁSKA....ZDROJ...Jste světelné bytosti...

MT dotyk bez dotyku. Tak jsem si popsala  proces, kterým jsem byla vedena pro nás.  Měním, tvořím, dotýkám se SEBE a naopak. Společně sdílíme a tvoříme.  Skrze SEBE a své procesy nyní asistuji vám.  Nezasahuji do vašeho pole tvoření, ale vy sami si jdete skrze své procesy do nitRA , objevovat SEBE. UZDRAVOVAT znamená , pouštět a měnit své staré přesvědčení, programy,  které jste si vytvořili k  SOBĚ. Jdete si zvědomit vše, kde si BRÁNÍTE ze strachu na nevědomé úrovni, svým přístupem k sobě. Uvolňujete si své BLOKY. Pracujete se sebou ve všech úrovních.. fyzická, mentální , emoční, duševní.. Jdeme do hloubky,  až do kostní dřeně DNA.  MT dotyk, je tvůj  proces, kde si měníš - tvoříš - dotýkáš se SEBE.  NEEXISTUE, nikdo a nic, co za vás něco udělá. Všechno jste si vytvořili SAMI, a jenom vy SAMI si  ve svých procesech se otvíráte sobě. V MTdotyku  pravidla neexistují. Vede mě/nás vaše duše, vedeš mě TY.  Můj DAR je NASLOUCHÁNÍ VJEMNOHMOTNÝCH ÚROVNÍCH, VÁS, CÍTÍM, VNÍMÁM, VÍM. Nemůžu sdělit, pouze asistuji a  vedu vás skrze vaše strachy, aby jste odblokovali / BLOKY/ otevřeli BRÁNY k  SOBĚ, otevřeli si srdce k SOBĚ.  A  uvolnili se víc do SEBE.  MT dotykem si měníte a uvolňujete  staré vzorce, programy, zranění, bolest. Na všechno jste zapoměli i z minulých životů.  Přepisujete si své Akaššické záznamy, aby jsi vše NAROVNALI, svůj přístup k sobě.  Již se nebudeš pohybovat v kruhu , KARMY.  Sám v sobě si  uzdravujete své RODY, rodíš se , jsi až v lůně matky. Ženy si uzdravují své ženství, muži své mužství. Uzdravuješ  si svou  vnitřní ženu, vnitřního muže, své dítě. Narovnáváš si všechny postoje k sobě, narovnáváš si vztahy. Jdeme do takové hloubky, že někteří z vás si narovnávájí kosti, páteř na fyzické úrovni.  DOVOL a POVOL. "Nelpět/ znamená uvolnit své ego". Poznéj sebe, skutečný , takový jaký jsi a né jakého tě chtějí ostatní. POVOL v sobě  všechno co Tě SVAZUJE. STRACH je pouze energie, která Ti nemůže ublížit.  Vše je dokonalé, když si dovolíš PUSTIT SE. Uvolněním a zvědoměním poznáš - MILUJI SE, PŘIJÍMÁM SE, JÁ JSEM . Jsi   PAPRSEK světla, jsi LÁSKA, JSI ZDROJ, jsi  VESMÍR.  NEBOJTE SE SEBE. Vítéj v Nové Zemi, ZE- MĚ, zevnitř ven. 

Pracuji s každý individuálně, nelze určit postup ani  pravidla. Žádné nejsou. Nechávám vše v otevřeném a bezpečném prostotu , který je vytvořený skrze mě pro TEBE/nás. Jsem ta, která ti asistuje ve tvých procesech a ukazuje. Nelze udělat na jednom MT dotyku bez dotyku, ale minimálmě doporučuji 3 měsíce a více. 

Jak to všechno vzniklo?

Před několika lety jsem si prošla totálním vyčerpáním organismu. Zažívala jsem  těžké deprese, a trpěla jsem nespavostí. Vedlo to až ke  sklonům k sebevraždě. Sama jsem si musela najít vlastní cestu z bezmoci nad vlastním životem k moci žít a radovat se. Moje nemoc deprese, úzkosti , mě donutila se zastavit. Učila jsem se znovu vše vnímat své tělo , své pocity.  Jsou věci mezi nebem a zemí. A mě bylo postupně ukázáno, abych si uvědomila, že má duše má svůj životní plán a že jsme to já, kdo si tvoří svůj život. Tímto procesem jsem dostala dary, pro nás. Pokud nasloucháme svému tělu a pocitu tak můžeme žít zcela naplněni a šťastni. Ukazuji lidem jak naslouchat sám sobě. Přišlo ke mně poselství" budeš skrze sebe ukazovat  cestu ke "Zdroji k lásce" ostatním.  Ukazuji lidem, jak se milovat, a přijímat SEBE. Ty jsi ten ZDROJ, TVŮRCE, terapeut, léčitel, který si TVOŘÍ v RAdosti.  

Děkuji, že můžu....

S láskou a úctou k vám.
Těším se na vás   

 • Jak můžu důvěřovat , podpořit SEBE?
  Jak se můžeme podpořit? Aby se mi dařilo , žila svůj sen. Jednoduše , podpořit SEBE. Jak ? Udělat rozhodnutí? V čem? Ze začátku , překonat strach. Nikdo za nás NIC neudělá. Pokud mi sami se nerozhodneme. Když už máme něčeho DOST. Situace, stavu, člověka, bydlení ..atd..
  Číst více
 • Ukotvení s matkou ZEMÍ

  Cítím, že budu sdílet , dneska při on-line setkání....se řešilo UKOTVENÍ....

  Když ke mě chodíte na MT dotyk, tak vždy říkám každému, než začnete svůj proces.

  Číst více