Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitRA...

MT dotyk - ÚVOD

Úvodní slovo z "mého" Zdroje pro vás:

Uvolni se, hledej lásku ve svém srdci. Dopřej duši si hrát, zpívat, tancovat… „Žij naplno a nepřežívej.“ Pokud děláš, co Tě baví a naplňuje, jsi šťastný a jsi v rovnováze. Vše co hledáš, máš v sobě. Zastav se a vnímej hlas svého srdce, hlas své intuice, hlas své duše.  Najdi si cestu k sobě „mám se ráda, miluji se a přijímám se.“  Přijmi lásku a světlo do svého srdce.

                                                          

 

           Přechod z 3Ddimenzionální přechod do 5D+ dimenzionální úrovně bytí
                                                         tady a teď.
  Všechno začíná uvnitř nás. Probouzíme se do nového stavu bytí zde na zemi. 
 
Jmenuji se Markéta, jsem světelný pracovník světla a lásky. Jsem průvodce a asistuji vám u vašich procesů, skrze emoce a pocity. Transformace - změna. 
 Nyní se nacházíme v přeměně našeho vnímání, přístupy k sobě. 
Vzestup člověka - probuzení - přechod zlatou bránou z 3D  do 5D+
Jsem průvodce a asistuji vám u vašich procesů,  smím, můžu a je mi dovoleno.
 Vše si OSVĚTLUJETE, měníte, dotýkáte se sebe.  Otvíráte se sobě, do své světelné moudrosti, která vás vede. Otvíráte se sobě do lásky. 
Všechny zápisy nosíme v sobě na těle.  Jsme propojeni od prvopočátku s paprskem světla a lásky z Kristového vědomí , Moudrost Vesmíru. 
                                             Rozpomínáme se.
Kdo skutečně jsi - jsi LÁSKA, světo, moudrost, ZDROJ. Jsi Otisk celého VESMÍRu. Jsi propojen s matkou ZEMÍ. Jsi světelná bytost v lidském těle. Nyní měníš svou hustotu v těle, měníš  vibraci, své DNA.  Navracíme se do své hojnosti a bohatsví . Již nepřevládá rozum, ale cit a intuice. Změnil jsi přísup k sobě, CÍTÍM,  VÍM. 
Provázím vás skrze pocity a emoce ve vašem těle.  A propouštíte si své strachy, při plném vědomí. Vaše PROCESY – jak jsem si všechno vytvořil od prvopočátku,a  přeměňujete si.  Vaše emoce napřiklad projevy hněvu, vzteku, bezmoci, vám ukazují vaše skryté strachy. OSVĚTLUJETE si své programy, přesvědčení, jak jste všechno tvořili. Vstupujete si do vaší nevědomé úrovni bytí - stud, pýchu, bolesti, zranění. A narovnáváte si pokřivený vztah k sobě. Navracíte se do sebe-lásky, do světla a lásky, což jste vy.  Do ZDROJE , už tam dávno jste, jenom o tom nevíš. "PROBUZENÍ" – ZMĚNA  přístupu k sobě.
Všichni si nyní procházíme VZESTUPEM do 5D+dimenzionální ,   světelnost naší bytosti do vyššího úrovně bytí zde na ZEMI. OSVOBOZUJEME se z naší iluze bytí 3D dimenzionální - iluze našeho vnitřního přesvědčení, že nelze změnit , naše vnímání je ploché,   pohybuješ se v začarovaném kruhu, karma. Postupně přejdeš do  4D dimenzionální, kde je  očistění , přijetí sebe v lásce, propuštění programů, a učení se novému , zbavení se ZLOZVYKU.  5D+  stav bytí je již v plném přijetí, přítomnost tady a teď, otevřené srdce v jednotě se sebou, v jednotě s Vesmírem, Universem, propojení -  vnímání z vyšší úrovně bytí. Tvoříš již z propojení, čistota myšlenek. Propojení se světelnými průvodci.
Nyná každý zažívá, naše nízká mínění o sobě, trestání se a každý tak jak se nastavil z role 3D oběti iluze - přeměňujeme a roztahujeme svá křídla do stavu bytí do 5D+ a nastává posun uvnitř nás. MTdotykem (měníš, tvoříš, dotýkáš se sebe), tvůj proces, si  měníš kontrolu za uvolnění se do SEBE, co  CITÍM,  překročuješ své hranice vnímání. Postupně - proces několika měsíců, roků, každý jinak po svém nám  nastupuje cit, láska, otevřené srdce, intuice, vaše DARy. Již nepřevládá rozum (neovládá tě), ale s CITem , cítíš jak se rozhodnout, (nastupuje jiná komunikace v tobě), s tělem v propojení v jednotě v sobě . Jsi propojena s matkou ZEMÍ  - JEDNOTA  s celým Universem, ukotvení v sobě, Kristovo vědomí. 
Když jsem si procházela já svým náročným životním obdobím , dostavala jsem DARy , byla jsem postupně vedena. Aby jsem mohla být jedna z těch, která vám může asistovat. Přechod zlatou bránou - most z 3D do 5D+ přechod. Je mi dovoleno. Procesy jsem nazvala MTdotyk - měníš , tvoříš, dotýkáš se SEBE . Tohle není terapie, ani technika, jsem vedena vaší světelnou moudrostí. 
Při MTdotyku, si propouštíte své strachy , přijímáte, odpouštíte, propouštíte. Světelná práce s rody, s vnitřní ženou , s vnitřním mužem. Jsem průvodcem i ženskou energií pánevního dna a i mužskou energií .  
Pracujeme postupně, tak jak nás vede vaše světelná moudrost. Postupně do dalších vrstev - jemnohmotných - jak jste připraveni, a i vaše tělo. Jdeme do hloubky, až do kostní dřeně DNA. Nelze dávat podmínku co chcete, to lpí vaše ego, vždy nás vede vaše světelná moudrost.
Kdo ke mě přichází, již je připraven - pro ZMĚNU.
Náhody neexistují, vy co přícházíte. Světelná rodina, Dohoda duší...
Jak to poznám, a kdo může přijít? Kdokoliv, kdo již cítí tíhu, hledá ZMĚNU, ve svém životě. Příznaky transformace,   úzkosti, únava, vyčerpaní, nespavost, nic vás nebaví, bolesti těla, psychická i fyzická vyčerpanost. Vše si můžete dohledat - transformační příznaky.... ZMĚNA ..
POZOR, nikdo a nic za vás neudělá. Všechno jste si vytvořili SAMI, a jenom vy SAMI si ve svých procesech vše otvíráte . U MT dotyku pravidla neexistují. Vede mě/nás vaše duše, vede mě vaše světlo. Jeden z mých DARů je NASLOUCHÁNÍ VJEMNOHMOTNÝCH ÚROVNÍCH, VÁS, CÍTÍM, VNÍMÁM, VÍM. Ale nesděluji vám. Vstupujeme si i do vašeho zápisu Akaššické záznamy. Průchod bránou smrti - něco staré umírá, rodíme se od znova.
 
Pracuji s každý individuálně, nelze určit postup ani pravidla. Žádné nejsou. Nechávám vše v otevřeném a bezpečném prostoru , který je vytvořený skrze mě pro TEBE/nás. Tví průvodci ve ZDROJOVÉ lásce. Jsem v komunikaci v celém prostoru spolu s matkou ZEMÍ. Jsem ta, která ti asistuje ve tvých procesech a ukazuje. Nelze nikoho měnit, pouze ty sám si měníš a zvědomuješ. Vede tě tvá světelná moudrost, duše, tělo, ty sám....
Pokud chcete všechno postupně přeměnit, doporučuji minimálmě 3 měsíce a více, podle potřeby.  Jak to cítíte. 
Jak to všechno vzniklo u mě? 
Před několika lety jsem si prošla totálním vyčerpáním organismu. Zažívala jsem těžké deprese, a trpěla jsem nespavostí.Až ke sklonům k sebevraždě. Vše jsem napsala v knize Motýlek, skutečné příběhy z mého života. Motýlek byl psán skrze můj ZDROJ pro nás, a je návod i na to, jak překonat změny. Taky už nyní vím i proč jsem zažila. Tímto dlouhým a náročným obdobím, jsem posupně dostávala DARy, pro nás.
Nyní se tlačí všechno na povrch a napravuje, uzdravuje do vyšších frekvencí, vibrací.  Proto v životě můžete zažívat nečekané zvraty, a události. Které jste nuceni řešit sami za sebe. A tak jít do plné světelné síly pro sebe. 
 
MTdotyk je vaše světelná práce. Již o tom nečtete, ale zažíváte. 
Kdo ke mě přichází, již je připraven - pro ZMĚNU..
Náhody neexistují, vy co přícházíte ..Světelná rodina, Dohoda duší...
Jak to poznám, a kdo může přijít? Kdokoliv, kdo již cítí tíhu, hledá ZMĚNU, ve svém životě. Jinak příznaky  úzkosti,  únava, vyčerpaní, nespavost, nic vás nebaví, bolesti těla, psychická i fyzická vyčerpanost. Vše si můžete dohledat - transformační příznaky.... ZMĚNA ...
DOVOL a POVOL. Jsou to velmi silné a hluboké procesy. Které nás vedou do STAVU bytí tady a teď v jiných nastavení uvnitř nás. Vedou nás do sebelásky a přijetí.
                                    MILUJI SE, PŘIJÍMÁM SE, Jsem kdo jsem....
                                     
Pracuji s každý individuálně, nelze určit postup ani pravidla. Žádné nejsou. Nechávám vše v otevřeném a bezpečném prostoru , který je vytvořený skrze mě pro TEBE/nás. Tví průvodci ve ZDROJOVÉ lásce. Jsem vedena a v  komunikaci v celém prostoru spolu s matkou ZEMÍ a světelnými průvodci.  
 
                                            Děkuji, že můžu...
                                   S láskou a úctou k vám.
                                         Těším se na vás
                                                                 
 • Malování, automatická kresba

  Pokud si chceš namalovat svůj energetický zářič…

  Pokud se chceš naladit, uvolnit. A naučit  se automatickou kresbu - propojení s duší. Ozvi se mi. 

  ….

  Automatická kresba…

  Kdysi jsem sama začínala tuhle uvolňující metodu pro sebe.

  ….

  Nejen malování, ale i ladění se do svého nitra. Zažij se sebou propojení, svou komunikaci, provedu tě.

  Pokud cítíš, že chceš mít svůj energetický zářič, a nejen to, ozvi se mi. Počet pro 4 - 5 osob, pište, bližší informace předám do zprávy.

  Těším se na naše spolutvoření

   

 • Jsem to já...
  Jsem to já myslete si co chcete…
  Tram tram ta tram la la la ..,
  Tak tady mě máte ve všech pozicích mé tvořivé energie…
  Číst více