Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitRA...

Blog

Průzračnost - viditelný, čitatelný

ZDROJ
….
Když se začneme v sobě skutečně cítit jako doma. už c í t í m e 💎 👏 🤍 🦋 💫 💫 💫
C i t e m
S r d c e m
O t e v ř e n o s t í k sobě a tím k ostatním
B e z. studu se projevovat
Nehodnotíš
Nesoudíš
Respektuješ
Protože už víš 👏
M i l u j e m e. .. tady a teď…
Moc přítomného okamžiku…
💎 💎 💎 💎 💎 💎
Pokud někoho odsuzujeme, štve nás, , podivejte se proč… co vám ten človíček ukazuje…
Čeho se bojíme. Co ještě skrývváme? Co ještě nemáme v sobě zpracováné?
Programy, přesvědčení, “ myslíme si”,
Jsi ve vlastní iluzi…. K l a m u…
Oči, uši, hmat, čich, chuti ….používáš automaticky - od dětství…..
Skutečná pravda v našich životech je
Uvnitř. Nás 💎
S c i t e m ….. c í t í m e..
S r d c e m …otviráme..
Když už se postupně začneme otvírat sobě…. u k l í z í m e
č i s t í m e
p ř i j í m á m e sebe
💎. Do lásky do Zdroje …. V sobě NAROVNÁME.. svůj vztah k sobě
Jsem kdo jsem
Jsem pravda a láska
P r o u d í me. V plynutí. Bytí.
Tady a teď
💎 💎 💎 💎 💎
Jsi ten, kdo si myslí že je 🙃
Jsi tím kým nechceš být 🙃
Povrchní, pokrytec k sobě a k ostatním
….Nevíš o tom… 👏
Až…někdo z r c a d l o… ti nastaví
Začneme sami .,,
S k u t e č n ý. Domov … pokoje , klidu, míru, lásky , máme v sobě…
Když si “ mysliš” že jsi doma 🙃
A necítíš se jako doma 🙃
A ve skutečnosti nejsi doma 🙃
Tvůj domov je všude 🌏 👏 💎 🦋
Uvnitř sebe se citis doma…
💎 💎 💎 💎 💎
V přijetí … klad a zápor … slučujeme..
H a r m o n i z u j e m e… 💫
S l u č u j e m e. do JEDNOTY..
Energeticky si uvnitř sebe jdeme pro sebe do vnitřní síly…
P r o. změnu , uvnitř sebe osvětlujeme , přijímáme, naše procesy
P r o. Sebe…do sebe
N i t r o
💎 💎 💎 💎 💎
On mě z r a d i l ..
Neexistuje nic a nikdo , kdo vás zradí
Jsme to pouze my , co si vytváříme bolesti z bezmoci, z neschopnosti se postavit do své vnitřní síly. Jsme to pouze my sami kdy ZRAZUJEME sebe..
A taky sami sobě odpouštíme…
Zradili jsme skrze lásku sami sebe 👏
💎 💎 💎 💎
I já kdysi sama sobě ubližovala…
Nenaslouchala si,
Nezastala se sama sebe
Styděla se projevit …
Aby mě okoli neodsoudilo ( programy strachu…)
Nevěděla jsem, že se odsuzuji.,
Nevědomost
Myslela jsem si … že miluji…
Karmická zátěž…
Zápisy z minulých životů
Nepřijetí vnitřní ženy , vnitřního muže
Když si myslíš že se milujeme 🙃
Když si myslíš, že víš jak to maš 🙃
Když si myslíš, že víš kdo jsi 🙃
💎 💎
Když upadneš a doVolíš si….
S pokorou kráčíš vpřed …
💎 💎 💎 💎
Co ti ubližuje nejvíce??
Naše P r o g r a m y… strachy…study.. hněv na sebe a svou neschopnost…
Strach ze samoty, smrti…
Nevědomost - postupné probuzení
Kdy? Vede tě tvé vyšší já 👏
Jak dlouho? Ty sám si tvoříš životní lekce…
💎 💎 💎


Poslední změna: 26.08.2023 Zpět
 • Ztrácím smysl

  Ztrácím smysl života.

  Život nemá smysl. Proč tady vlastně jsem? Pro nikoho nejsem dost dobrá, nikdo mě nemá rád. Jsem zbytečná/ý….

  Číst více
 • JSI
  JSI.....
  Číst více