Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitra...

Blog

Žijeme vedle sebe jako dva spolubydlící

Žijeme VEDLE sebe, jako dva spolubydlící. Při MT dotyku si jdeme i do procesů VZTAHY muž a žena. Velmi časté téma pro většinu žen. Proč se ženy cítí tak často OPUŠTĚNÉ,, i když jsou ve vztahu, chybí ji:
B l í z k o s t
Dotyky/ něha/ romantika
P o r o z u m ě n í
CIT
L Á S K A
Jinými slovy když se žena nedokáže se sebou PROPOJIT, má pocit, že je ve vztahu opuštěná, oběťí…TRPÍ…
Když za to nemůžeš, protože ještě nevíš 👏
🦋Když už se umíme propojit se svou vnitřní ženou a vnitřním mužem…
P o r o z u m í m e
P r o c í t í m e
C í t í m e
Ženy mají pocit, že muž jim nedává pozornost, nerozumí ji. Výčitky..
🦋Když už se naučíš dát SOBĚ něhu,
péči a pozornost. Jedním slovem přijímáš se 👏, jsi láskou. Když už si OSVÍTÍŠ v sobě, jak to skutečně MÁŠ. Když si v sobě uděláš jasno:))
Pokud se žena nevěnuje sobě- necítí své potřeby - je k sobě NECITLIVÁ…
Cítí p r á z d n o t u
🦋Když se žena nenaplní, když nedělá to co skutečně miluje. Má pocit, že je služkou, má pocit , že má pouze povinnosti, má ODPOR
Zažívá vnitřní SPOR
🦋Ženy se nyní léčí , podpora 🌍 👏 💫
Žena je ta co OTVÍRÁ a léčí nejprve sebe a pak ostatní…
🦋Když už žena přijímá své lůno.
Když už přijímá i své tělo. Příjetí své vnitřní ženy. Vyléčí si své z r a n ě n í. Příjme svou vnitřní sílu. Již není obětí.
N e m á v ý č i t k y.. ..
🦋Když už si umíš být vším. Když už umíš být vědomou ženou. Když už jsi bohyní. Když už jsi sobě odpustila…
A vnitřního muže vyléčila. …
K o m u n i k a c e
Vědomá i nevědomá…
U v n i t ř s e b e
z h a r m o n i z o v a l a
Do jednoty ses dala.
V z t a h sama se sebou..
Již děje se v tvém vztahu 👏
Muž a žena
Společně sdílíme…. v lehkosti bytí…. respektujeme se…
c t í m e s e ..
cítíme se 🤍 💚 💫 👏 🌹
M i l u j e m e…
Krásný večer


Poslední změna: 30.06.2023 Zpět
 • Další termín chci být vědomí tvůrce je 14.10.2023

  Další termín je. 14.10.2023

  První setkání proběhlo velmi úspěšně.  Za velkého nadšení vás všech. Což mě velmi těší a mám z toho velkou  RAdost. Ti z vás co nemohli, nyní se můžete připojit..

  Všechny informace naleznete na vědomí tvůrce on-line připojení.

   

   

   

  Číst více
 • Začínáme 25.9.2023 ON-LINE jsem vědomí tvůrce
  Co je strach?
  Pomalý a hutný stav vibrace.
  Realita je tvořena stavem našich myšlenek. My jsme ti, kteří si vytváří realitu. V dnešním době je vytvářen chaos, zmatek, strachy. Nevíš, kdo jsi , čeho, komu , čemu máš věřit.
  Číst více