Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitRA...

Blog

Žijeme vedle sebe jako dva spolubydlící

Žijeme VEDLE sebe, jako dva spolubydlící. Při MT dotyku si jdeme i do procesů VZTAHY muž a žena. Velmi časté téma pro většinu žen. Proč se ženy cítí tak často OPUŠTĚNÉ,, i když jsou ve vztahu, chybí ji:
B l í z k o s t
Dotyky/ něha/ romantika
P o r o z u m ě n í
CIT
L Á S K A
Jinými slovy když se žena nedokáže se sebou PROPOJIT, má pocit, že je ve vztahu opuštěná, oběťí…TRPÍ…
Když za to nemůžeš, protože ještě nevíš 👏
🦋Když už se umíme propojit se svou vnitřní ženou a vnitřním mužem…
P o r o z u m í m e
P r o c í t í m e
C í t í m e
Ženy mají pocit, že muž jim nedává pozornost, nerozumí ji. Výčitky..
🦋Když už se naučíš dát SOBĚ něhu,
péči a pozornost. Jedním slovem přijímáš se 👏, jsi láskou. Když už si OSVÍTÍŠ v sobě, jak to skutečně MÁŠ. Když si v sobě uděláš jasno:))
Pokud se žena nevěnuje sobě- necítí své potřeby - je k sobě NECITLIVÁ…
Cítí p r á z d n o t u
🦋Když se žena nenaplní, když nedělá to co skutečně miluje. Má pocit, že je služkou, má pocit , že má pouze povinnosti, má ODPOR
Zažívá vnitřní SPOR
🦋Ženy se nyní léčí , podpora 🌍 👏 💫
Žena je ta co OTVÍRÁ a léčí nejprve sebe a pak ostatní…
🦋Když už žena přijímá své lůno.
Když už přijímá i své tělo. Příjetí své vnitřní ženy. Vyléčí si své z r a n ě n í. Příjme svou vnitřní sílu. Již není obětí.
N e m á v ý č i t k y.. ..
🦋Když už si umíš být vším. Když už umíš být vědomou ženou. Když už jsi bohyní. Když už jsi sobě odpustila…
A vnitřního muže vyléčila. …
K o m u n i k a c e
Vědomá i nevědomá…
U v n i t ř s e b e
z h a r m o n i z o v a l a
Do jednoty ses dala.
V z t a h sama se sebou..
Již děje se v tvém vztahu 👏
Muž a žena
Společně sdílíme…. v lehkosti bytí…. respektujeme se…
c t í m e s e ..
cítíme se 🤍 💚 💫 👏 🌹
M i l u j e m e…
Krásný večer


Poslední změna: 30.06.2023 Zpět
 • Být fit

  Být fit

  Nebo- li limity, které jsme si sami vytvořili.

  Číst více
 • Nenávist

  To co nesnáším, u druhých, nenávidím v sobě. Člověk nechce vidět sebe, své “ nedostatky”. Nedostatky neexistují, ty si tvoříme sami. Skrze porovnávání se s ostatními - soutěžení - být lepší. Jsme si vytvořili na sebe TLAK , být dokonalý.

  Strach , že když nebudu lepší , budu SÁM

  Číst více