Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitRA...

Blog

Zloba, vztek, nenávist

Zloba, vztek, nenávist. Jak to s tebou rezonuje? Jak moc si dovolíš prožít zlobu, vztek a nenávist. Jak moc si dovolíš se otevřít sám sobě? Víš, že tyto energie máš uložené v sobě? Jsou lidé, kterým nečiní zlobu a vztek projevovat veřejně.Chrlí svou zlobu na okolí a nečiní jim to problémy. Jejich strategie je zahnat nepřítele do kouta. Vyřvou se, vykřičí. Ve skutečnosti, ale mají strach ze zranění. Uvnitř jsou přecitlivělí a mají strach. Sami ani netuší, že si vytvořili tzv. ochranou zeď. Aby si nepřipustili člověka k sobě. Bojí se projevovat své city navenek, mají strach z citového zranění. Další typ lidí jsou opačný extrém. Ti obracejí svůj vztek a nenávist dovnitř. Když jsou naštvaní a cítí vztek, tak se neprojeví. Mají strach se projevit. Stydí se. Vytvořili si, že je to špatné, že nemůžou/nesmí. Mají strach, že je lidé nebudou mít rádi, když se projeví. Jsou to lidé, kteří jsou poslušní a mají problém se přirozeně projevovat. Při MT dotyku, zažíváš zlobu, vztek, nenávist naplno. Procesováním si totiž zvědomuješ tyto emoce, které jsi měl potlačené a nasměrované proti sobě. Současně uvolňuješ energii ze tří úrovní emoční , fyzické i mentální . Uvedu příklad. Já jsem dříve neuměla projevit zlobu a vztek. Tyto energie, se mi usadili do emočního, mentálního a fyzického těla. Na mentální úrovni tam probíhal strach, že se nesmím projevit/ pobíhal stud, strach, že mě nebudou mít rádi. Když jsem postupně začala se sebou pracovat, tak po překonání strachu (projevit zlobu), se z fyzického těla (bolest) začala uvolňovat usazená energie. Z rukou, z nohou, ze zad (mezi lopatky), z krku. apod. Na emoční úrovni jsem stále plakala. Dříve jsem neuměla i plakat ( citově jsem se odpojila od sebe) . Při procesu MT dotyk, se u mě všechno spustilo a krásně začalo uvolňovat. A na mentální úrovni, jsem si přenastavovala své vzorce. Takže jsem si již nezakazovala projevovat, a postupně krok za krokem uzdravovala svůj přístup k sobě. Pod povrchem, nevíš jak moc jsi odpojen od sebe. O co jde. Při MT dotyku odkrýváš zlobu, vztek kterou máš nasměrovanou proti sobě na nevědomé úrovni. Vysvětlím. Například...V dětství jste se báli projevovat, byli jste citlivé dítě. Již v břiše matky, jste si vytvořili mám strach se projevit, mám strach zda budu dobrý. V dospělosti se stále neprojevujete (strach), a na nevědomé úrovni se uvnitř vás ukládá, váš potlačený vztek a zloba. A vy jste si zakázali cítit. Druhý příklad, máte vedle sebe kolegyni a ona je podle vás lepší. Vypadá líp jak vy, je úspěšná. Vás rozčiluje svým chováním. A přitom ji závidíte. Vytvořili si sami. Proč? Protože pokud je krásnější , podle vás, tak vy si nepříjímate svou krásu (sebehodnota), pokud je společenská, nepříjímáš sebe. Závidíš ji na nevědomé úrovni a zlobíš se . A přitom ta zloba a vztek je TVŮJ, na SEBE!!! Na nevědomé úrovni, že nejsi hezká, jsi nemožná . Zlobu a vztek si ukládáš do těla. Všechno vytěsňuješ a děláš, že je všechno v pořádku na okolí. Uvnitř to přitom křičí. Nyní můžete někteří z vás zažívat větší a větší tlaky, únavu, bolesti v těle. Proč, protože se sebou nepracujete, máte skrytou zlobu na sebe (pod zlobou je skrytý strach) potlačujete, jste odpojení od sebe. Neposloucháš sebe. Potlačená agrese, vztek, nenávist proti sobě. A vše jenom roste. Stoupající zloba se nakonec projeví (nemoc, bezmoc). Odevzdáváš se , jsi v roli oběti. Nemáš se rád, nepřijímáš se.

Nebojte se SEBE, pracujte se sebou. Začni si naslouchat.Poslední změna: 17.03.2021 Zpět
 • Být fit

  Být fit

  Nebo- li limity, které jsme si sami vytvořili.

  Číst více
 • Nenávist

  To co nesnáším, u druhých, nenávidím v sobě. Člověk nechce vidět sebe, své “ nedostatky”. Nedostatky neexistují, ty si tvoříme sami. Skrze porovnávání se s ostatními - soutěžení - být lepší. Jsme si vytvořili na sebe TLAK , být dokonalý.

  Strach , že když nebudu lepší , budu SÁM

  Číst více