Asistuji vám do hlubších úrovní SEBE. Tvé procesy tě uzdravují... Měníš, tvoříš, dotýkáš se SEBE, ladíš se do nitra...

MT dotyk

Úvodní slovo z "mého" Zdroje pro vás:

Uvolni se, hledej lásku ve svém srdci. Dopřej duši si hrát, zpívat, tancovat… „Žij naplno a nepřežívej.“ Pokud děláš, co Tě baví a naplňuje, jsi šťastný a jsi v rovnováze. Vše co hledáš, máš v sobě. Zastav se a vnímej hlas svého srdce, hlas své intuice, hlas své duše.  Najdi si cestu k sobě „mám se ráda, miluji se a přijímám se.“  Přijmi lásku a světlo do svého srdce.

                                                          

Jmenuji se Markéta, skrze SEBE a své dary,  asitstuji ostatním. Jsem "průvodce"  do tvého nitRA, vedu tě  skrze tvé strachy, aby jsi se navrátil do své vnitřní síly -  do světla a lásky, do  Zdroje.. V lásce a v RAdosti. Vítéj milí tvůrce v  Nové ZeMě.  Tvá cesta začíná uvnitř TEBE. Jsem láska zdrojové energie ve fraktálu bílý JELEN.  JSEM JEDNA Z TĚCH , KTERÁ UKOTVUJE SVĚTLO NA ZEMI.  Je mi dovoleno, vám asistovat u vašich procesů. Jsem pracovník světla a lásky Jsem vedena s vámi pracovat do hlubší  úrovně vašeho vědomí.    Jsem vedena "svými" DARY pro nás.  V období, kdy jsem nasluchala sobě, přišlo poselství  jasnoslyšením:

"Již nebude existovat falešný ZDROJ -  závislost na druhých , manipulace  Aby jsi získal od druhách jejich moc a energii. Každý se bude otvírat  sobě do  lásky. Každý si ji " naleznete" / OTEVŘE proud tok hojnost - lásku v sobě. .  Žijete nyní ve své iluzi,   každý si projde SÁM svým procesem probuzení. Otevře své srdce pro SEBE , naplní světlem sebe, a pak ostatní,  TADY a TEĎ, žít v přítomnosti.,  budete tvořit  v lásce a v RAdosti." JSI LÁSKA....ZDROJ...Jste světelné bytosti...

    Kdo ke mě přichází, již je připraven - pro ZMĚNU...transformace vědomí .....z 3D do 5D+

MT dotyk bez dotyku. Tak jsem si popsala  proces, kterým jsem byla vedena pro nás. Provázím vás skrze emoce a pocity v tělě, při plném vědomí.  Bylo mi ukázáno, jakým způsoběm vás prováízet bezpečným prostorem pro vás.  Měním, tvořím, dotýkám se SEBE a naopak, vede mě vaše světlelná moudrost.   Skrze SEBE a své procesy nyní asistuji vám.  Nezasahuji do vašeho pole tvoření, ale vy sami si jdete skrze své procesy do nitRA , objevovat SEBE. UZDRAVOVAT znamená , pouštět a měnit své staré bolesti, přesvědčení, programy, karmycké zátěže, uzravujete si rody a mnohem víc. Přijímáte vnitřního muže, ženu. Převracíte všechno, co bylo vytvořeno ve starých energiích a co jste zde při vstupu na zem na sebe vzali.  MT dotyk je váš hluboký proces, kde si zvědomujete vše. Postupně, nelze udělat všechno najednou. Skrze vaše strachy, uvolňujete a zvědomujete  vše, kde si BRÁNÍTE na nevědomé úrovni, svým přístupem k sobě. Pracujete se sebou ve všech úrovních.. fyzická, mentální , emoční, duševní.. A kde postupně i do dalších vrstev - jemnohmotných - jak jste připraveni.  Jdeme do hloubky,  až do kostní dřeně DNA.  MT dotyk, je tvůj  proces, kde si měníš - tvoříš - dotýkáš se SEBE.  NEEXISTUE, nikdo a nic, co za vás něco udělá. Všechno jste si vytvořili SAMI, a jenom vy SAMI si  ve svých procesech se otvíráte sobě. V MTdotyku  pravidla neexistují. Vede mě/nás vaše duše, vede mě vaše světlo.  Můj DAR je NASLOUCHÁNÍ VJEMNOHMOTNÝCH ÚROVNÍCH, VÁS, CÍTÍM, VNÍMÁM, VÍM. Nemůžu sdělit, pouze asistuji a  vedu vás skrze vaše strachy, aby jste propustili tíživou  energii v těle,  otevřeli BRÁNY k  SOBĚ, otevřeli si srdce k SOBĚ.  A  uvolnili se víc do SEBE.  Svým procesem si měníte a uvolňujete  staré vzorce, programy, zranění, bolest. Na všechno jste zapoměli .  Přepisujete si své Akaššické záznamy, aby jsi vše NAROVNALI - svůj vzttah sami k sobě.  Zharmonizovali  svůj přístup k sobě.  Již se nebudeš pohybovat v kruhu , KARMY, závislostí a her. Sám v sobě si  uzdravujete své RODY, rodíš se odznova, Vtupujeme i do  lůna tvé matky, kde ty se rozpomeneš. S jakou první matricí jsi jsem přrišel . A nejen to, uzdravuješ si a narovnáváš vnitřní ženu, vnitřního muže. Ženy si uzdravují své ženství, muži své mužství muže,  Narovnáváš si všechny postoje k sobě, narovnáváš si vztahy. Jdeme do takové hloubky, že někteří z vás si narovnávájí kosti, páteř na fyzické úrovni.  DOVOL a POVOL. "Nelpět/ znamená uvolnit své skryté strachy. Poznéj sebe, skutečný , takový jaký jsi a né jakého tě chtějí ostatní. POVOL v sobě  všechno co Tě SVAZUJE. STRACH je pouze energie, která Ti nemůže ublížit.  Vše je dokonalé, když si dovolíš PUSTIT SE. Uvolněním a zvědoměním poznáš - MILUJI SE, PŘIJÍMÁM SE, JÁ JSEM . Každý jsme se již narodili s   PAPRSEKem  světla, z Krystového vědomí, což je  LÁSKA,  moudrost,  ZDROJ, jsi  Otisk celého VESMÍRu.  NEBOJTE SE SEBE. Vítéj v Nové Zemi, ZE- MĚ, ve svém nittru...

                 Příjmi své Božství uvnitř SEBE. Ty jsi ten co si otevírá BRÁNY k hojnosti. Ty jsi ta hojnost. 

Navyšuješ vibrace - navyšuješ své světelné tělo - MerKáBa -posvátné vozidlo pro tvou duši. Jsi v propojení a již začneš postupně vnímat , cítit, jak moc jsi si ubližoval a nejen to. Mění se ti tvé tělo.  Měníš všechno jsi mistr , alchymista, jsi vědomí tvůrce....

Pracuji s každý individuálně, nelze určit postup ani  pravidla. Žádné nejsou. Nechávám vše v otevřeném a bezpečném prostotu , který je vytvořený skrze mě pro TEBE/nás. Jsem ta, která ti asistuje ve tvých procesech a ukazuje. Nelze udělat na jednom MT dotyku bez dotyku, ale minimálmě doporučuji 3 měsíce a více. 

Jak to všechno vzniklo?

Před několika lety jsem si prošla totálním vyčerpáním organismu. Zažívala jsem  těžké deprese, a trpěla jsem nespavostí. Vedlo to až ke  sklonům k sebevraždě. Sama jsem si musela najít vlastní cestu z bezmoci nad vlastním životem k moci žít a radovat se. Moje nemoc deprese, úzkosti , mě donutila se zastavit. Učila jsem se znovu vše vnímat své tělo , své pocity.  Jsou věci mezi nebem a zemí. A mě bylo postupně ukázáno, abych si uvědomila, že má duše má svůj životní plán a že jsme to já, kdo si tvoří svůj život. Tímto procesem jsem dostala dary, pro nás. Pokud nasloucháme svému tělu a pocitu tak můžeme žít zcela naplněni a šťastni. Ukazuji lidem jak naslouchat sám sobě. Přišlo ke mně poselství" budeš skrze sebe ukazovat  cestu ke "Zdroji k lásce" ostatním.  Ukazuji lidem, jak se milovat, a přijímat SEBE. Ty jsi ten ZDROJ, TVŮRCE, terapeut, léčitel, který si TVOŘÍ v RAdosti.  

Děkuji, že můžu....

S láskou a úctou k vám.
Těším se na vás   

 • Další termín chci být vědomí tvůrce je 14.10.2023

  Další termín je. 14.10.2023

  První setkání proběhlo velmi úspěšně.  Za velkého nadšení vás všech. Což mě velmi těší a mám z toho velkou  RAdost. Ti z vás co nemohli, nyní se můžete připojit..

  Všechny informace naleznete na vědomí tvůrce on-line připojení.

   

   

   

  Číst více
 • Začínáme 25.9.2023 ON-LINE jsem vědomí tvůrce
  Co je strach?
  Pomalý a hutný stav vibrace.
  Realita je tvořena stavem našich myšlenek. My jsme ti, kteří si vytváří realitu. V dnešním době je vytvářen chaos, zmatek, strachy. Nevíš, kdo jsi , čeho, komu , čemu máš věřit.
  Číst více